Servicehusen och hemvården följer coronaanvisningar