Service för intellektuellt funktionsnedsatta

Utöver de andra handikapptjänsterna kan handikappade söka särskilda tjänster, såsom

  • boendeservice
  • tillfällig vård
  • familjevård
  • arbets- och dagverksamhet
  • sakkunnigtjänster och annan öppenvård

Staden köper tjänster för intellektuellt funktionsnedsatta från olika stiftelser såsom Stiftelsen Rinnehemmet, samkommuner Eteva och Kårkulla samkommun samt organisationer och privata serviceproducenter.