Seniorers resor

När man går i pension ändras också resvanorna. Arbetsresorna upphör och ersätts av nya resmål och -behov. Det finns tid för olika hobbyer och för att träffa eventuella barnbarn och vänner. Det innebär också att man frångår sin rytm med arbetstider och arbetsresor. Man får en ny frihet när det gäller att planera sina färdsätt och sina tidtabeller. Man kan resa under sådana tider, när det inte är rusningstrafik och det finns gott om plats i kollektivtrafiken. Att ta sig fram av egen kraft lönar sig och motionens betydelse för hälsan är särskilt viktig i pensionsåldern.

När man rör på sig av egen muskelkraft, upprätthåller man effektivt sin kondition och sin hälsa. Också en liten daglig dos motion ger ork. Motionen behöver inte vara ett intresse eller en livsstil. Det viktiga är att tröskeln för att röra på sig är låg och att man vågar frångå ingrodda beteendemönster. Det är bra att vänja sig vid olika sätt att ta sig fram, om man nångång blir tvungen att lägga sitt körkort på hyllan.

Seniorerna i Borgå tillryggalägger nästan 70 procent av de resor som är under två kilometer genom att gå, cykla eller åka buss. Långt över 70 procent av lite längre resor, två till fem kilometer färdas med bil.