Seniorer tar ett digitalt språng – rådgivning i hur man använder hälsovårdssektorns e-tjänster