Seniorer börjar ge handledning i digitala kunskaper för jämnåriga