Seminariet Sisäilmapaja9 presenterar Borgås lösningar för inomhusluftsärenden