Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i östra Nyland

Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen i östra Nyland erbjuder dig individuell handledning och rådgivning som är avsedd att främja din sysselsättning. Tjänsterna baserar sig på en individuell bedömning av din situation, önskemål och mål.

Den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen är avsedd för arbetssökande som fått arbetsmarknadsstöd över 300 dagar – alltså för dig, vars arbetslöshet har dragit ut på tiden eller riskerar att dra ut på tiden. Syftet med den sektorsövergripande samservicen är att främja din sysselsättning med hjälp av sakkunniga inom olika områden.

I det sektorsövergripande arbetet planerar du tillsammans med kommunen, arbets- och näringsbyrån samt FPA en servicehelhet som passar just dig. Tjänsterna kan också inriktas på att utveckla klientens kompetens, undersöka hälsoläget, bedöma arbetsförmågan, stärka livskompetensen eller på rehabilitering.

Den sektorsövergripande samservicen i Borgå är med i kommunförsöket med sysselsättning. Om du är klient i kommunförsöket får du också tjänster inom ramen för den sektorsövergripande samservicen av din jobbcoach. Mera information om kommunförsöket

Det sektorsövergripande samarbetsnätverket för främjande av sysselsättningen i östra Nyland arbetar i Borgå, Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Den sektorsövergripande samservicen baserar sig särskilt på lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Ta kontakt

Socialhandledare, jobbcoach (kommunförsök i Borgå – sektorsövergripande samservice) Matias Vilkko, matias.vilkko@porvoo.fi, tfn 0400 131 633

Socialhandledare, jobbcoach (kommunförsök i Borgå – sektorsövergripande samservice) Satu Weckström, satu.weckstrom@porvoo.fi, tfn 040 676 1373

Socialhandledare, jobbcoach (kommunförsök i Borgå – sektorsövergripande samservice) Päivi Mäkelä, paivi.makela@porvoo.fi, tfn 040 193 6168

Socialhandledare, jobbcoach (kommunförsök i Borgå – sektorsövergripande samservice i östra Nyland) Anu Korhonen, anu.korhonen@porvoo.fi, tfn 040 357 0290

Ledande socialarbetare Raisa Muikku, raisa.muikku@porvoo.fi, tfn 040 537 7899

Ledande, sektorsövergripande samservice i östra Nyland Lassi Puonti, lassi.puonti@sipoo.fi