Sektionen önskar enhetsskolans alla elever kan inleda läsåret tillsammans