Sektionen förordar en snabbare tidtabell för svenska skolbygget i Tolkis