Sektionen behandlade skolornas resurser för det kommande läsåret