Sannäs huvudvattenledning har tagits i bruk efter läckaget – Pumpningen från Borgbacken har avslutats