Saneringsbehoven i Pääskytien koulu har blivit klara