Saneringsarbetet vid Kvarnbackens vattentorn på slutrakan