Saneringen av Sannäs vattenbrunnar har blivit klar – kloreringen har avslutats