Dessa kan även intressera dig

Samtycke till uträttande av ärenden hos hälsotjänster

Du kan ge fullmakt åt en annan person att uträtta på dina vägnar hos Borgå stads hälsotjänster. Fullmakten ger du på blanketten som finns på den här sidan. Lämna personligen in den undertecknade blanketten till en av stadens enheter för hälso- och sjukvård (t.ex. hälsostationen, elev- och studerandehälsovården eller tandkliniken). Du kan avbryta fullmakten på en blankett för detta ändamål.