Samfundsskatteintäkten stiger med cirka 15 miljoner euro – staden förbereder sig på kostnader för Östbaneprojektet