Samarbetsgrupp för staden och föräldrar

Borgå stads lokalitetsledning och Föräldraföreningar i Borgå rf har inrättat en samarbetsgrupp som ska behandla ärenden som gäller inomhusluften. Med hjälp av gruppen vill man förbättra växelverkan och informationsförmedling i ärenden som gäller inomhusluften. Dessutom kommer gruppen med idéer till och utvecklar nya förfaringssätt i frågor med anknytning till inomhusluften i skolorna.

Föräldraföreningar i Borgå rf:s webbplats

Från Föräldraföreningar i Borgå rf hör till gruppen

  • Laura Karén,
    laura.karen@pp.inet.fi, tfn 040 566 9912,
  • Tuomas Kanervala,
    tuomas@kanervala.com, tfn 045 805 7411,
  • Marko Liljeström,
    marko.liljestrom@metirak.fi, tfn 050 543 7039.

Från Borgå stads lokalitetsledning hör till gruppen

stf. lokalitetsdirektör Tony Lökfors

stadsarkitekt Markku Partanen

projektchef Pekka Koskimies

Diskussionsprotokollen är på finska. Du hittar dem genom att trycka på språklänken som finns i övre hörnet av den här sidan (SV).