Säkerhetsprogrammets mål är att främja säkerhet i vardagen