Dessa kan även intressera dig

Säkerhetsprogram för Östra Nyland

Programmet utgör en ram för

  • planering och upprätthållande av kommuninvånarnas alldagliga säkerhet
  • invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet

Säkerhetsprogrammet är ett gemensamt projekt mellan Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo samt polisinrättningen och räddningsverket i Östra Nyland.