Saga projektet

Saga-projektet utvecklar konstpedagogiken för småbarn.

Konstskolorna vill utveckla pedagogiken för småbarn då nästan hälften av eleverna i skolorna är i åldern 1-8 år. De förberedande studierna i bildkonst är en viktig del av grunstudierna då den fortsatta undervisningen baserar sig på denna kunskap.

I samarbetsformerna mellan daghemmen och grunskolans lägre klasser behövs konstskolornas bildkonstlärares kunskap i förberedande undervisning i bildkonst.

Borgå Konstskola koordinerar Saga-projektet som innefattar nio konstskolor, en arkitekturskola och en handarbetskola. Projektet förverkligas i samarbete med Finlands Reggio Emilia-förening och Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland. Saga-projektet har fått finansiering via Kunnig-projektet för åren 2017.