Så sköter du din munhälsa

Rengöring och vård av tänderna

Borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm. Rengör mellanrummet mellan tänderna med tandtråd, tandpetare eller mellanrumsborste. Undvik att äta hela tiden.

Om du har både egna tänder och protes, ska du också borsta dina egna tänder noggrant. Låt din tandläkare regelbundet granska din eventuella protes, dina tänder och munnens slemhinnor.

Så rengör du din tandprotes

Borsta noggrant alla ytor på tandprotesen varje dag. Använd protesborste och ljummet vatten. Som rengöringsmedel lämpar sig flytande tvål, diskmedel eller specialtandkräm för proteser. Vanlig tandkräm kan skrapa protesen.

Skölj munnen och protesen med vatten efter en måltid för att få bort matresterna. Ta ut tandprotesen till natten och förvara den torr i ett öppet kärl.

Tobak och snus

Tobak och snus försämrar munhälsan. Då man slutar röka eller snusa blir slemhinnorna friskare, vilket vanligtvis också märks snabbt i munnen. Vanligen blir skadorna inte bestående utan försvinner gradvis.

Tobakens biverkningar

 • Tänder, plomber, tandkött, slemhinnor och tandproteser missfärgas.
 • Andedräkten blir dålig.
 • Lukt- och smaksinnet försämras.
 • Cirkulationen i de ytliga blodkärlen i tandköttet försämras, vilket gör det svårare att sköta inflammationer i tändernas vävnad (parodontit) samt försvårar vävnadens återhämtning efter munkirurgiska åtgärder.
 • Rökning är vanligtvis en central orsak för misslyckad implantatvård.
 • Risken för leukoplaki (= jämna och ljusa eller fläckiga förändringar på slemhinnor i munnen) ökar. Av dem blir 2─6 procent elakartade.
 • Risken för muncancer ökar.

Snusandets biverkningar

 • Tänderna och gommen missfärgas
 • Snus kan lokalt förorsaka tillbakadraget tandkött samt förändringar i tandköttet (förtjockning).
 • Tandköttsinflammation blir vanligare.
 • På användningsstället kan det förekomma rödaktiga och såriga förändringar, som kan förebåda elakartad förändring (muncancer).

Piercing i och kring munnen

Piercing i munnen görs oftast i tungan, läppen eller kinden. Piercing kan även göras i tungsenan eller i gomspenan. Piercing i munnen kräver alltid absolut renlighet och noggrann munhygien.

Det kan ta flera veckor för munnen att återhämta sig från piercing.  Det piercade stället kan värka och vanligtvis förekommer även svullnad. I synnerhet piercing i tungan kan orsaka liten blödning och blåmärken då såret läks. Efter en tungpiercing kan svullnaden göra det svårt att prata och äta.

Piercing i tungan leder till flest problem för mun- och tandhälsan. Tungsmycken kan leda till sprickor i tänderna, det ilar i tänderna och tänderna utsätts lättare för hålbildning jämfört med en mun utan piercing. Tandemaljen kan spricka eller också kan tandköttet skadas då smycket skaver.

Kom ihåg att

 • Sköta din munhygien extra bra om du har en piercing på tungan, kinden eller på något annat ställe i munnen.
 • Rör inte vid piercingområdet eller smycket med smutsiga fingrar.
 • Ta loss och rengör smycket då och då, eftersom det samlas bakterier runt det.
 • Om smycket finns på tungan, ska du rengöra den varje dag.
 • Kolla att smycket är rätt fastsatt och skaver mot tänderna.
 • Granska piercingstället och tänderna varje dag.
 • Om du märker förändringar i munnen, ska du omedelbart ta bort smycket och kontakta tandvården.