Dessa kan även intressera dig

Ruskis fågeltorn

Ruskis fägeltorn ligger i ett naturskyddsområde som staden äger nära Tarkisvägen. Tornet ligger bara ett par kilometer från Borgå centrum och är lätt att nå till fots eller med cykel. En spångstig leder till tornet. Den närmaste parkeringsplatsen är vid avloppspumpstationen på Tarkisvägen och de närmaste bushållplatserna är vid Tarkisvägens och Rönnvägens korsning.

Från tornet öppnar sig en fin utsikt över Ruskis internationellt värdefulla våtmarksområde. I synnerhet under flyttningstiden ser man verkligen rikligt med fåglar där. 10–15 personer ryms i tornet samtidigt.