Dessa kan även intressera dig

Runeberg Junior-priset

Borgå stad och tidningen Östnyland/KSF Media har instiftat ett nytt barnlitteraturpris, Runeberg Junior. Priset är 10 000 euro, och det utdelades första gången på J. L. Runebergs dag 5.2.2017 i Borgå. Priset tilldelas en finsk- eller svensk barnbok som riktas till åldersgruppen 6–9 år. Syftet med priset är att främja barnens läslust.

För prisutdelningen tillsätts en förvalsjury som nominerar högst tio priskandidater. Utgående från förvalsjuryns val väjer daghemsgrupper och elever i årskurserna ett och två i Borgå vinnaren.

Runeberg Junior -priset offentliggörs i samband med Runeberg-dagens festligheter.   

Stadgar

Tidigare pristagare