Rumsliga tolkningar av förhållandet till världen och bilder av uppstånden mark