RTG Sales Oy verkställande direktör Mikko Soininen: Riksomfattande kundtjänst i Borgå

I september 2015 etablerade sig ett företag vid namnet RTG Sales Oy i staden och det fick positiv publicitet. Kärnan i företagets affärsverksamhet är att tillhandahålla outsourcad kundservice inom den s.k. call center-branschen. Kontaktcentren betjänar kunder med olika behov, t.ex. med resebokningar, utnyttjande av tjänster på nätet eller vid olika undantagssituationer. Utom kundservice erbjuder företaget sin hjälp med att ordna nationella och internationella evenemang, möten, kongresser och rekreationsdagar. Enligt företagare Mikko Soininen är det stora företag inom turistbranschen som köper RTG Sales Oy:s tjänster, med kundkontakter på finska, svenska och engelska. Företaget grundades 2004 och dess huvudort är i Kajana, där personalen uppgår till cirka 130 personer.


När RTG Sales Oy hösten 2015 öppnade sin nya enhet i Borgå öppnade sig genast tiotals nya arbetstillfällen i staden. För närvarande sysselsätter företaget lokalt cirka 30 personer. Soininen berättar att tanken på att placera den nya enheten i Borgå från började utgick särskilt från behovet av att anställa personer som kan svenska för kundservicen och samtidigt ville man ha förstärkning också i de andra nordiska språken. Med i konkurrensen om var den nya enheten skulle placera var utom Borgå och östra Nyland också den österbottniska kusten och västra Nyland.


Beslutet om den nya placeringsorten övervägdes ur flera perspektiv. Med tanke på arbetskraften och företagssamarbetet i framtiden var en viktig faktor utbudet på utbildning inom turistbranschen, som Borgå har både på mellan- och högskolenivå, på finska, svenska och engelska. Lämpliga lokaler för företagsverksamheten söktes särskilt i stadens centrum. Förutom ett lämpligt läge kräver företagsverksamhetens natur moderna, störningsfria datatrafikförbindelser och en fungerande akustik. I telefontjänst måste den som betjänar kunden och kunden själv höra varandra utan problem, trots att många andra kundkontaktsituationer pågår samtidigt. Lämpliga verksamhetslokaler hittades i WSOY:s traditionsrika hus, där man tillsammans med hyresvärden Renor utförde de nödvändiga ändringsarbetena i god samarbetsanda.


Soininen säger att mottagandet i Borgå varit varmt och samarbetet med olika aktörer har ända från början känts rätt. Stadens ledning har förhållit sig mycket positivt till RTG Sales Oy:s planer. Företaget eller Soininen själv hade inga tidigare kontakter eller personliga band till Borgå, så samarbetet med de lokala aktörerna började alltså från noll. Här erbjöd bl.a. Posintra och Arbets- och näringsbyrån värdefull information om den lokala arbetsmarknaden, utrymmena och nätverken. Preliminära samarbetsidéer och diskussionsöppningar har utvecklats också med de lokala läroanstalterna. Åtminstone Haaga-Helia, Edupoli och Point College har varit med i idéutbytet.


Med tanke på företagsverksamheten anser Soininen att ett viktigt budskap nu och i framtiden är att man ska försöka hålla kvar arbetsplatserna i Finland. Den nuvarande ekonomiska situationen kräver noggrannhet och planmässighet av företagaren, men uppgiften är ingalunda omöjlig. RTG Sales Oy:s framtid ser enligt Soininen ljus ut. Det är en bra anda i Borgå, rekryteringarna har varit mycket lyckade och personalen är engagerad i att utveckla verksamheten i framtiden. Det är en bra grund för framtiden!