Rivningsarbetena i Kerkkoon koulu och Point College börjar