Rinkeli sommarbuss

Gratis sommarbuss Rinkeli börjar åka den 3.6. Rutten går genom centrum och slutar vid Svinö fågeltorn. Bussen trafikerar varje dag kl. 10.30–12.45 och 13.45–15.45 (förutom 21.–23.6.)