Dessa kan även intressera dig

Rinkeli sommarbuss

Gratis sommarbuss Rinkeli börjar åka den 3.6. Rutten går genom centrum och slutar vid Svinö fågeltorn. Bussen trafikerar varje dag kl. 10.30–12.45 och 13.45–15.45 (förutom 21.–23.6.)