RFV:s beslut om stängning av lokaler gäller inte Borgå