Resultaten av radonmätningarna från i vintras är i huvudsak i ordning