Resultaten av enkäten om bildningstjänsterna i östra Borgå blev färdiga