Restriktioner i användningen av inomhusmotionslokaler och allmänna lokaler också i Borgå fr.o.m. 28.12.2021, offentliga tillställningar förbjuds helt i inomhuslokaler