Restriktioner för sammankomster och användningen av lokaler som RFV meddelat fortsätter i Borgå de närmaste veckorna