Reparationsunderstöd för bostäder

Statsunderstöd kan sökas för reparation av bostäder eller bostadsbyggnader som finns i Borgå och som bebos året om.

ARA beviljar fortlöpande understöd  för

  • Åldringar och handikappades bostäder
  • Installation av en ny hiss  (höghus) och/eller avlägsnande av rörelsehinder.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter kan fås via servicekontoret Kompassen.
Servicekontoret Kompassen