Skip to content

Reparationsarbetena i Hornhattula daghem framskrider enligt tidsplanenTätningsrenoveringarna i Hornhattula daghem framskrider enligt tidsplanen. Gruppen för daghemmets inomhusluft sammanträdde den 11 januari till ett uppföljande möte där man gick igenom arbeten som hade utförts på hösten och reparationstidsplanen för våren och sommaren 2018.

– I daghemmet pågår tätningsreparationer av byggnadens mantel där alla konstruktioner med kontakt till uterum görs tätare. Arbetena utförs ett utrymme i taget och om arbetsordningen avtalas tillsammans med daghemmet, berättar projektchef Pekka Koskimies i Borgå stads lokalitetsledning.

– I fråga om hösten har arbetena löpt enligt den planerade tidsplanen. Nya reparationsbehov som dyker fram under arbetet sköts medan arbetet framskrider.

Cirka två tredjedelar av byggnaden har nu gjorts tätare och i januari–april är det personalens pausrum, daghemsföreståndarens arbetsrum, groventrén, förrådsutrymmet, städskrubben och två toaletter som står i tur. Utrymmet för vattenlekar har enligt daghemmets önskemål lagts om till ett grupparbetsrum.

– Renoveringen syns nog i daghemmets vardag. Utrymmen som repareras är i sin tur ur bruk och detta medför små olägenheter. Responsen från familjer och personalen visar dock att man tycker att det här blir bra, berättar daghemsföreståndare Anja Saikkonen.

Sommaren 2018 utnyttjas för att förtäta de utrymmen där arbeten inte kan utföras när daghemmets verksamhet pågår. Under daghemmets sommaruppehåll förtätar man allaktivitetssalen och korridoren framför den, vindfånget mellan byggnadsdelarna, köket och groventrén i östra flygeln.

För familjerna och personalen ordnas det i februari ett informationsmöte där det berättas hur reparationsarbetena framskrider.

Ytterligare upplysningar:

projektchef Pekka Koskimies, tfn 040 489 1865

12.1.2018 13:32

Categories: Dagvård Inneluft Hornhattula daghem inneluft