Reparationsarbetena i Hornhattula daghem framskrider enligt tidsplanen