Reparationsarbetena i Aurorahallen och Ungdomsishallen har framskridit – Aurorahallens golv förnyas efter vintersäsongen