Reparationsarbete av ett dagvattenrör orsakar förändringar i trafiken på Smultronkärrsområdet fr.o.m. 16.3