Reparationerna i Linnajoen koulu framskrider enligt planerna