Reparationer påbörjas i Näse hälsovårdscentral under sommaren