Renoveringsarbetena i Linnajoen koulu blir färdiga på sommaren