Renoveringsarbeten vid Kvarnbackens skola inleds i sommar