Renoveringsarbeten påbörjas i Parkdaghemmet på sommaren