Renoveringsarbeten i Pääskytien koulu påbörjas på sommaren