Renoveringsarbeten i Gammelbacka skolas huvudbyggnad har blivit färdiga