Renovering för förbättring av inomhusluften fortsätter i många skolor på sommaren