Renlighet i parkerna

En grundläggande trivsel i staden förutsätter att det inte är skräpigt. Enbart i de sopkärl som finns på stadens allmänna områden samlas årligen ca 50 ton skräp. Därutöver samlar både föreningar och privata människor skräp på eget initiativ.

Den lag som reglerar kommunernas om tomtinnehavarnas skyldigheter när det gäller underhåll och rengöring begränsar uppgifterna i grönremsor och vid gatukanter. Broschyren Gatorna i skick kan du ta fram via länken nedan.

Meddela behövliga underhållsåtgärder via den elektroniska ärendetjänsten.