Rengöring av byggnadernas ventilation och tillsynen av nybyggen utvecklas