Reliefen Virtaus (Flöde) berättar om vattnets kretslopp