Rekryteringsevenemang inom restaurangbranschen i Navigatorn den 5.4