Rekommendationer och begränsningar

Tillbaka till coronasidan

Borgå stads begränsningar, rekommendationer och anvisningar för invånare och intressegrupper angående coronaviruset är sammanställda på denna sida.

Uppdaterad 22.1.2021


Undvik att bli coronavirussmittad och hindra att viruset sprids genom att följa anvisningarna

 • Sörj för god hand- och hostningshygien.
 • Använd ansiktsskydd.
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd, 2 meter.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Rör dig inte på offentliga platser, skolor eller arbetsplatser om du har symptom.
 • Sök dig till coronatest om du har också lindriga symptom.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta


Coronablinkern

Staden rekommenderar att alla Borgåbor laddar ner Coronablinkern.

Coronablinkern


Munskydd

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att personer över 12 år använder munskydd. 

Användning av mynskydd rekommenderas i

 • kollektivtrafiken,
 • offentliga lokaler inomhus, såsom butiker, postkontor, banker och bibliotek,
 • publikevenemang,
 • alla i närarbete i alla arbetslokaler även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd, både på privata och offentliga sektorns arbetsplatser,
 • hobbyverksamhet,
 • högstadier, gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor använder elever, studerande, personal, ambulerande personal och gäster,
 • lågstadierskolor använder personalen och sjätteklassister,
 • småbarnspedagogiken använder personalen inomhus och utomhus,
 • föräldrar när de rör sig i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när de för och hämtar barnen,
 • ungdomsarbetets verksamhet och lokaler.

Användningen av munskydd rekommenderas starkt:

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Vi rekommenderar att klienten har eget munskydd, men verksamhetsställen inom social- och hälsovårdssektorn är beredda att vid behov ge klienten ett munskydd.

Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder.

Användning av munskydd förutsätts:

 • I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det att besökare över 7 år använder munskydd.

Mindre bemedlade Borgåbor får avgiftsfritt två tvättbara munskydd i tyg. Munskydd ges vid utdelningspunkterna till de invånare som ber om dem och som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa munskydd själv. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller förmögenhet utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker. 

Anvisningar gällande ansiktsskydd

Exempel på offentliga lokaler och publikevenemang


Distansarbete

Staden rekommenderar att alla arbetsplatser där det även tillfälligt är möjligt övergår till distansarbete.


Kompassen och kundtjänst 30.11.2020-31.1.2021

Stadens servicekontor Kompassen tar inte emot kunder. Kompassen betjänar dock vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi. Ärenden hos staden kan också skötas elektroniskt på adressen ePorvoo.fi

Under den tid servicekontoret Kompassen hålls stängt kan du på servicekontoret inte betala räkningar som staden skickat. Också fisketillstånden ska köpas på nätet, www.kalakortti.com.

Du kan ändå boka tid i Kompassen för att sköta nödvändiga ärenden. Att söka ändring i stadens beslut och att bekanta sig med dokument är sådana ärenden. Också dessa ärenden ska dock i första hand skötas elektroniskt.

Dokument som ska lämnas in till staden kan lämnas i Kompassens postlåda, Krämaretorget B.

Övriga kundserviceställen

Alla ärenden med staden sköts i första hand elektroniskt eller per telefon. Om nödvändigt, kan du separat komma överens om ett möte. Information om stadens tjänster och hur du får kontakt med staden finns på stadens webbplats.


Biblioteket 30.11.2020-31.1.2021

Stadsbibliotekets och närbibliotekens lokaler är stängda för kunderna.

Du kan dock reservera material i Helle-nätbiblioteket. Reserveringarna kan avhämtas i stadsbiblioteket, närbiblioteken och bokbussen och materialet kan också returneras till dem, med undantag av Kerko bibliotek. Stadsbibliotekets returneringslucka hålls öppen. 

Förutom nätbiblioteket kan kunderna använda bibliotekets e-tjänster så som e-böcker, e-tidningar, musik och filmer. Också digitalt stöd kan fås på distans.

Kunderna har möjlighet att använda kunddatorer till nödvändiga snabba ärenden på nätet. För detta ska du boka tid i förväg hos bibliotekens kundtjänst: stadsbiblioteket tfn 019 520 2418, paakirjasto@porvoo.fi; Gammelbacka bibliotek tfn 040 197 7212 och Vårberga bibliotek tfn 019 520 2410.

Du kan följa bibliotekets evenemang, boktips och sagostunder på bibliotekets Facebook-sida.

Helle-nätbiblioteket 

E-material i Helle-biblioteket 


Kulturtjänster 30.11.2020-31.1.2021

Stadens kultur- och utställningslokaler samt museer är stängda. Staden stänger också Konsthallen, Galleri Gamla Kaplansgården och J. L. Runebergs hem. Dessutom är Walter Runebergs skulptursamling stängd på vintrarna. Också Borgå museums Holmska gården och Gamla rådhuset samt Konstfabriken och kulturhuset Grands kultursalar hålls stängda.

Kulturevenemangen och kulturens verkstäder ställs in.

Det är möjligt att njuta av mångsidig kultur också på distans. Utbudet är omfattande, och nya produktioner publiceras hela tiden. På sidan Digitala kulturtjänster finns olika konserter, sagostunder, pysselverkstäder och till exempel intervjuer med konstnärer.

Kulturtjänster


Grundläggande konstundervisning 30.11.2020-31.1.2021

Borgånejdens musikinstitut fortsätter distansundervisning. Borgå konstskolans vårtermin inleds 1.2.2021 

Musiklekskolorna i daghemmen fortsätter. De övriga musiklekskolorna övergår till distansundervisning.

Eftermiddagsklubben Konstikas i Konstskolan fortsätter i smågrupper.

Staden rekommenderar också att privata anordnare av grundläggande konstundervisning övergår till distansundervisning.


Medborgarinstitutet 30.11.2020-31.1.2021

Alla medborgarinstitutets kurser övergår till distansundervisning från 30.11. Om distansundervisningen inte är möjlig, avbryts kursen och den flyttas till en annan tidpunkt. Medborgarinstitutet informerar deltagarna separat. En del av föreläsningarna streamas.


Simhallen 30.11.2020-31.1.2021

Simhallen är stängd för alla användare. Simhallen kan från 25.1.2021 användas av elever i åk 1–5 i samband med skolsimningar som ingår i läroplanen.

 


Idrottssalar och idrottsplatser utomhus 30.11.2020-31.1.2021

 
Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna. Andra gymnastiksalar och -hallar för inomhusgymnastik öppnas för låg- och högstadieskolor som kan använda dem under skoltiden fr.o.m. dem 25 januari. Munskydd ska användas i omklädningsrummen och i övrigt alltid när det är möjligt. Dessutom måste man också komma ihåg att iaktta anvisningar om säkerhetsavstånd på två meter och om handhygien. Duschar får inte användas.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga. Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Hobbyverksamheten för under 20-åriga kan fortsätta utomhus men endast med den egna gruppen. Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Idrottsplatserna utomhus, så som konstisen och de övriga isbanorna, kan utanför barns och ungas hobbyverksamhet användas av stadens invånare. Övervakningen på banorna ökas. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda. Omklädningsrummen och toaletterna på utomhusplaner kan enligt hälsomyndigheten användas av låg- och högstadieskolorna under skoltiden fr.o.m. den 25 januari. I utrymmen måste man ändå iaktta god handhygien, använda munskydd och begränsa antalet personer som samtidigt vistas i inomhusutrymmen så, att man kan hålla ett säkerhetsavstånd på två meter. Utomhusplanernas omklädningsrum och toalettutrymmen får fortfarande inte användas i hobbyverksamheten eller på tider för allmänheten. 

Friluftsområdena, så som näridrottsplatserna, friluftslederna och naturstigarna kan användas av alla, så som också konditionstrappan och motionsredskapen utomhus. Vinterbadplatsen i Kokon kan användas men omklädningsrummen är stängda. Friluftsstugorna är stängda.

Tränings- och tävlingsmöjligheter för tävlings- och toppidrotten tryggas för professionell idrott som bygger på serielicensavtal eller idrottsavtal enligt undervisnings- och kulturministeriets definition, landslagsverksamheten, Olympiska kommitténs stödidrottare och idrottare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat stipendium i samarbete med huvudstadsregionens Idrottsakademi.

Staden rekommenderar att också privata aktörer följer samma restriktioner som staden.

Idrott och friluftsliv


Ungdomstjänster 30.11.2020-31.1.2021

Ungdomslokalerna är stängda. Ungdomsarbetarna fortsätter verksamheten utomhus, på skolorna och digitalt.  Dessutom träffar de vid behov barn och unga som är i behov av särskilt stöd på ett tryggt sätt också inomhus.

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar på distans och med tidsbeställning. Bandlokalerna är stängda.

Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto.

Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler. 

Ungdomstjänster


Social- och hälsovårdstjänster 

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare, och reserverade tider avbokas inte. 

Vid alla besök rekommenderas användning av ansiktsmask, och det rekommenderas att man kommer ensam. Till exempel på rådgivningen kan båda föräldrarna komma med på mottagningen men syskon ska helst inte följa med. 

Matsalen i Äppelbackens servicehus och servicerådgivningen Rodret stängda tills vidare. Rodret betjänar per telefon och e-post vardagar klockan 9–15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.


Småbarnspedagogikens klubbar och familjekaféer 7.12.2020 – 31.1.2021

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken (klubbar, familjekaféer och familjecaféernas uteverksamhet) stängs på grund av coronasituationen för tiden 7.12.2020 –31.1.2021.
Fem klubbar tar paus: klubbarna vid Äppelgårdens daghem, Majbergets daghem, Ylä-Haikkoon päiväkoti, familjestugan Ilona och familjeplatsen Famili. Också uteverksamheten vid familjecaféerna Ilona och Famili tar paus.


Övriga lokaler

Gammelbacka välfärdscenter, Alvarshörnan i Gammelbacka allaktivitetshus och Lundagården är stängda 30.11.2020-31.1.2021.


Offentliga tillställningar och samlingar 30.11.2020–31.1.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förbjudit alla allmänna tillställningar och sammankomster inom- och utomhus 30.11.2020–10.1.2021, ändå så att ordnande av allmänna tillställningar och sammankomster för högst 10 personer är tillåtet under förutsättning att säkerheten i dem kan säkras med iakttagande av anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och THL har utfärdat. Av tillställningar i vilka högst 10 personer deltar borde ordnas endast de som är absolut nödvändiga, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningarnas möten, och i dessa bör distansförbindelser utnyttjas alltid när det är möjligt.

Regionförvaltningsverkets meddelande

Vanliga frågor 


Privata tillställningar 

Staden rekommenderar att närkontakterna begränsas till den egna familjen eller närstående som kan jämföras med familjen. Övriga privata möten eller familjesammankomster rekommenderas inte. Minnesstunder kan arrangeras i små skala.


Besök på servicehem

Anvisningar för besök


Gymnasier 30.11.2020-31.1.2021

Linnankosken lukio och Borgå Gymnasium övergick till distansundervisning måndagen den 30 november. Nödvändig närundervisning tryggas. Närundervisning erbjuds till bland annat dem som får specialundervisning och till studeranden med utvecklingsstörning samt studeranden som behöver individuellt stöd.

Tredje årets gymnasiestuderande återvänder till närundervisning måndagen den 11 januari. Första och andra årets studerande fortsätter i distansundervisning.


Meddelanden om rekommendationer

Coronarestriktioner preciserades för skolor 22.1.2021 

Borgås coronarestriktioner fortsätter till slutet av januari 7.1.2021

Staden beslutar i slutet av veckan om fortsättningen av coronarestriktioner i Borgå 5.1.2021

Borgå fortsätter coronarestriktioner t.o.m. den 10 januari 15.12.2020

Klienterna är skyldiga att använda munskydd i social- och hälsovårdens verksamhetsställen fr.o.m. den 14 december 11.12.2020

Nya coronarestriktioner och rekommendationer i Borgå 27.11.2020

Gymnasierna övergår helt till distansundervisning måndagen den 30 november 26.11.2020

Nya coronarekommendationer och begränsningar i Borgå 23.11.2020

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor 20.11.2020

Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd 18.11.2020

Coronaläget är lugnt i Borgå 11.11.2020

Borgå betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona 28.10.2020

Rekommendation för att undvika coronasmitta i hobbyverksamhet 15.10.2020

Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå 7.10.2020

Borgå rekommenderar distansarbete och att evenemang bantas ner 28.9.2020