Rekommendationer från acceleratorns hushåll

"Deltagandet i Acceleratorn har påverkat på ett mer långtgående och omfattande sätt än jag någonsin kunnat föreställa mig."

Merja Forsman

 

"Jag tycker att det var en fin erfarenhet även om det fanns områden som kändes besvärliga och svåra. Det finns områden att utveckla men var inte projektets avsikt att också hitta dessa utvecklingsområden? En del nytt har vi också lärt oss under projektets gång."

Tatu Chanth

 

"Projektet förde med sig och hämtade med sig. Projektet förde effektivt tankarna och aktiviteten på en helt annan nivå, det finns alltså ingen återvändo till det gamla. Projektet hämtade med sig många härliga människor, mycket ny information och förståelse om att förändringen är möjlig. Jag saknar projektet och rekommenderar acceleratorn varmt till alla som inte är rädda för nya kunskaper och möjligheter.

Jenni Nilsson